Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju slastičar/ka

Mjesto izvođenja programa: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
Ispunite obrazac za predbilježbu
Očekivano vrijeme početka programa: 31. 10. 2022.

Program se provodi prema nastavnom planu i programu Pučkog otvorenog učilišta odobrenog od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Trajanje:

 • 160 sati (teorijska nastava, vježbe, praktična nastava)

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

 • 160 sati (teorijska nastava, vježbe, praktična nastava)
 • Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:
 • pripremiti osnovne namirnice i dodatke za pripremu slastica
 • održavati radni pribor, aparate i uređaje na pravilan način
 • pripremiti jednostavnije slastice
 • pomagati pri pripremi i gotovljenju složenijih slastica
 • čuvati namirnice na odgovarajući način
 • izvesti pripremne i pomoćne poslove u slastičarstvu na pravilan i stručan način
 • primjenjivati pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora
 • primjeniti mjere zaštite na radu, zaštite od požara i pružiti osnovnu prvu pomoć, te koristiti potrebna zaštitna sredstva i opremu
hr
Preskoči