Predbilježbe za program konobar/ica

PRIJAVE SU ZAVRŠILE!

TKO SE MOŽE UPISATI?

Sve nezaposlene osobe s invaliditetom. Pravo upisa imaju osobe s navršenih 18 godina života, minimalno završenom osnovnom srednjom školom i liječničkim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za program koji upisuje. Upisi do: 31.10.2022.

GDJE SU UPISI?

Prijave i upisi obavljaju se u upisnom uredu Pučkog otvorenog učilišta Zagreb (prizemlje zgrade, lijevo od ulaza), Ulica Grada Vukovara 68, Zagreb.

KOJI SU DOKUMENTI POTREBNI?

  • Prilikom upisa polaznik mora predočiti originale i priložiti kopije potrebnih dokumenata.
  • OIB
  • Domovnica
  • Rodni list
  • Svjedodžba o završenoj zadnjoj školi (javne isprave o stečenoj naobrazbi izdane do 08. listopada 1991. godine u obrazovnim ustanovama na području bivše SFRJ izjednačene su po pravnoj snazi sa školskim svjedodžbama, diplomama i drugim javnim ispravama obrazovnih ustanova Republike Hrvatske i ne podliježu postupku priznavanja. Polaznici koji imaju stečene diplome izvan RH trebaju kod upisa priložiti Rješenje o priznavanja iste kako to propisuje Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacije.
  • Osobna iskaznica
  • Liječničko uvjerenje (troškovi uvjerenja u cjelosti su pokriveni iz projektnog budžeta)
  • Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a ili potvrda o radnopravnom statusu s HZMO-a.
  • Nalaz/mišljenje/rješenje relevantnog tijela koje dokazuje vrstu ili stupanj ili postotak oštećenja
hr
Preskoči