Program osposobljavanja za jednostavne poslove u zanimanju kuhar/ica

Mjesto izvođenja programa: Pučko otvoreno učilište Zagreb, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb
Ispunite obrazac za predbilježbu
Očekivano vrijeme početka programa: 31. 10. 2022.

Program se provodi prema nastavnom planu i programu Pučkog otvorenog učilišta odobrenog od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Trajanje:

  • 152 sata (teorijska nastava, vježbe, praktična nastava)

Kompetencije koje polaznik stječe završetkom programa:

  • razlikovati i odabrati živežne namirnice po kvaliteti, sastavu, podrijetlu i svojstvima
  • pomagati pri pripremi, gotovljenju, izlaganju i posluživanju jednostavnih i složenijih jela
  • provoditi tehnološke postupke gotovljenja jela (kuhanjem, pirjanjem, pečenjem i dr.)
  • koristiti i održavati kuhinjske strojeve, pribor, alate i uređaje na ispravan način
  • primijeniti pravila osobne higijene, higijene prostorija, uređaja i pribora te provoditi zaštitne mjere
  • primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći, do dolaska stručne osobe
hr
Preskoči