Program digitalnih (IT) kompetencija

  • Osnovni modul- 20 školskih sati

Uz suvremenu opremu (nova računala, virtualna učionica) polaznici će kroz program u trajanju od 15 školskih sati steći osnovne kompetencije za rad s digitalnim tehnologijama kod potencijalnih poslodavaca.

hr
Preskoči